Mitsubishi Zero

Click on the thumbnail or link to go to an index page.

Hasegawa 1/48 A6M1 Zero Prototype   Hasegawa 1/48 A6M2b Zero Kit 9143 JT43
Saburo Sakai Tamiya 1/48 A6M2b                                    Tamiya 1/32 A6M2b Zero Type 21
Monogram 1/48 A6M5                                  Hasegawa 1/48 A6M3 Zero Kit JT18:2200  09118